Montáž kontejnerů

Montují se sestavy kontejnerů, tzn. 2 a více kontejnerů spojených v jednu místnost nebo průchozí objekt.  V případě přání zákazníka je možné spojit pouze spojovacími šrouby i jednotlivé kontejnery v sestavách (nejčastěji se provádí při instalaci kontejnerů do patra). Při předávání kontejnerů musí být přítomna kontaktní osoba určená ze strany zákazníka.

Cena za montáž je počítaná individuálně podle místa montáže a počtu, případně typů kontejnerů.

Zákazník je povinen zajistit:

 • Stavební povolení, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby
 • Zpevněnou příjezdovou komunikaci pro přepravu kontejnerů, montážního materiálu a montážníků
 • Bezproblémový přístup pracovníků AB-Cont případně jejich smluvních partnerů na místo montáže
 • Základy – připravenost plochy dle popisu AB-Cont pro umístění kontejnerů
 • Jeřáb s odpovídající nosností
 • Přípojku elektrického proudu 400/230V/32A k místu montáže
 • Sanitární zařízení pro naše montážníky po dobu montáže
 • Kontejner na stavební odpad a likvidaci tohoto odpadu
 • Ostraha staveniště po dobu montáže

Více viz Povinnosti zákazníka

Součástí montáže není:

 • Připojení na vodovodní přípojku a kanalizaci
 • Zapojení elektro, elektro revize a uzemnění kontejnerů 
 • Vybudování základů
 • Jeřáb ke složení
 • Ostatní viz. výše „Zákazník je povinen zajistit“

  V případě nesplnění, nebo nesprávného provedení některé z těchto povinností zákazníka, jsme oprávněni odmítnout montáž kontejnerů do doby napravení této skutečnosti.

Přidat nějaké fotky z montáže