Montované sestavy

Spojením jednotlivých kontejnerů vznikají kontejnerové sestavy, nebo modulové stavby. Buňky lze spojovat vedle sebe, za sebou i nad sebou. Od menších dvojitých a trojitých buněk, lze tvořit sestavy až třípatrových různě velikých budov. Na tyto sestavy Vám vytvoříme individuální cenovou nabídku. Jejich použití je velice široké: používají se jako administrativní budovy, ubytovny, hotely, motely, kanceláře, šatny včetně sociálního zázemí, skladovací prostory, prodejny potravin, stavebnin a další., dále se využívají jako jídelny, restaurace, školy, školky, kiosky, prodejní a výstavní stánky, drobné provozovny, dílny, zařízení na staveniště, vrátnice, dispečinky, informační střediska, veřejná sociální zařízení, pracoviště STK, přístavby k budovám, nebo stavby k dočasnému, nebo trvalému bydlení a mnoho dalších. Dokážeme vyjít vstříc i nestandardním potřebám zákazníka a na jeho přání dokážeme vyrobit nestandardní rozměry, nebo tvary buňky, vybavíme nábytkem na míru, technologickým zařízením, různé typy a velikosti oken a dveří, střechy, přístřešky, atiky, schodiště venkovní i vnitřní, venkovní obložení, nebo omítnutí.