Kontejnerové sestavy

Spojením dvou a více buněk vznikají kontejnerové sestavy. Tyto buňky lze spojovat vedle sebe, za sebou a také nad sebou. Na základě individuálních potřeb zákazníka, dokážeme na pronájem nabídnout sestavu podle jeho vlastního nákresu, nebo podle potřeb navrhneme sestavu dle vlastích zkušeností a z typových buněk. Sestavy jsou často využívané jako administrativní budovy, jídelny, prodejny potravin, stavebnin, provozovny, přístavby k budovám, nebo stavby k dočasnému, nebo trvalému bydlení a mnoho dalších.

Dokážeme vyjít vstříc i nestandardním potřebám zákazníka a na jeho přání dokážeme vyrobit nestandardní rozměry, nebo tvary buňky, vybavíme nábytkem na míru, technologickým zařízením, různé typy a velikosti oken a dveří, střechy, přístřešky, atiky, schodiště venkovní i vnitřní, venkovní obložení, nebo omítnutí.