Mobilní buňky na podvozku

Výhodou těchto buněk na podvozku je především snadná manipulace, není nutný jeřáb ani VZV a můžete kdykoliv jednoduše buňku přemístit. Jednoduše převezete i zapojením za dodávkový vůz. U typů do váhy 750 kg stačí řidičské oprávnění skupiny typu B. Tyto mobilní buňky je možno použít i jako maringotky. Mobilní obytné, kancelářské, šatnové a jídelní přívěsy vybavené i komplexním zařízením, včetně koupelen a toalet se užívají jako vrátnice, sklady, kanceláře, šatny, dílny, zařízení na staveniště, jídelny, ubytovací zařízení, prodejní a výstavní stánky, pokladny na veletrzích, parkovištích, koncertech a jiných akcích, a mnoho dalších.